slide-mcas

MCAS – Uwaga Seniorzy – zapisy !

Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia KANON w Mościcach zaistnieje jedno z tarnowskich Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Seniora (MCAS). MCAS-y tworzone są w ramach zadania publicznego pt. „Utworzenie i prowadzenie czterech Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej dla minimum 250 mieszkańców Tarnowa w wieku powyżej 55 roku życia”, współfinansowanego z budżetu Miasta Tarnowa.

Więcej tutaj: Zajęcia dla seniorów